Handelsbetingelser hos Totaltruck

Handels- og forretningsbetingelser CVR nr. 26126622 Totaltruck A/S

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Totaltruck Webshop og generelt for al samhandel med Totaltruck A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Totaltruck Webshop.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Totaltruck Webshop. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Totaltruck Webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger der ikke afhentes på firmaadressen, leveres med lastvogn på kundens adresse, dog kun såfremt der er kørefaste veje, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Totaltruck Webshop.

Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 10 arbejdsdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Alle priser i Totaltruck Webshop på web-adressen https://www.totaltruck.dk er ekskl.. moms, porto og fragt.

Der leveres kun til adresser i Danmark

 

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

 

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Totaltruck Webshop skal påberåbes inden 14 dage efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Totaltruck Webshop.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Totaltruck Webshop har stillet dig i udsigt. Totaltruck Webshop bestemmer om varen skal repareres eller ombyttes til ny, er dette ikke umiddelbart muligt, tilbagebetales pengene.

Fortrydelsesret

Totaltruck Webshop yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen.

Fortryder du købet, skal Totaltruck Webshop underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen ved levering, eller ved at returnere varen på den angivne plads på virksomhedens adresse.

Persondata

Vi indsamler og behandler data og oplysninger om eksisterende og nye kunder til brug ved køb, salg, udlejning, reparationsarbejde, fakturering, markedsføring samt overholdelse af gældende lovgivning. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for at vores samarbejde. Ved ophør af et kundeforhold, vil alle modtagne oplysninger blive slettet 10 år efter samarbejdets ophør.

På hjemmesiden anvender vi cookies og andre lignende teknologier for at yde en god service og være i stand til at levere målrettede tilbud og tjenester.

Dine oplysninger vil efter dit samtykke kunne videregives til vores eksterne samarbejdspartnere, såfremt dette måtte være nødvendigt i forbindelse med samhandel – eks. hvor vi formidler finansiering af materiel, typisk via et leasingselskab.

Du kan til enhver tid få indsigt i hvilke oplysninger, vi er i besiddelse af og hvordan vi anvender disse. Såfremt du ikke er enig i opbevaringen og brug af disse oplysninger, kan du kræve disse tilrettet eller slettet.

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 10 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: totaltruck@totaltruck.dk.

Pris og betaling

I Totaltruck Webshop har du mulighed for at betale med Dankort samt følgende internationale kreditkort: MasterCard, VISA, VISA-electron og JCB.